රුසියා-යුක්‍රේන සංචාරකයින් රටින් පිටවන නියෝගයක්

ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණ සිටින යුකේ‍්‍රන හා රුසියානු සංචාරකයන්ට සති දෙකක් ඇතුළත රටින් පිටවිය යුතු බවට සිදුකර ඇති දැනුම් දීමක් පිළිබඳව පරීක්ෂණ වහා අාරම්භ කරන ලෙස ජනාධිපතිවරයා විසින් නියෝග කර ඇත.

ජනාධිපති කාර්යාලය සඳහන් කරන්නේ මෙම සංචාරකයන්ට මීට පෙර ලබාදී ඇති වීසා දීර්ඝ කිරීම් අවලංගු කිරීමට රජය නිල තීරණයක් ගෙන නැති බවයි.

Recommended For You

About the Author: Lanka Time Line

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *