සිංගප්පූරුවේ, චීනයේ වගේ, කඩාකප්පල් කරන අය අතුරුදන් කරමු

අත්තනෝමතික ලෙස හැසිරෙන වෘත්තිය සමිති නායකයින් සහ කඩාකප්පල් කාරී පිරිස් මර්ධනයට චීනය, සිංගප්පුරුව ආදී රටවල නායකයින් අනුගනය කල ක්‍රියා මාර්ග අනුගමනය කළ යුතු බව කොළඹ ජාතික රෝහලේ නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ වෛද්‍ය රුක්ෂාන් බෙල්ලන මහතා පවසයි.

එවැනි අවස්ථා වලදී ඇතැම් පුද්ගලයින් අතුරුදන් වූ බවද පවසන බෙල්ලන මහතා රටට නිවැරදි මාවතට ගැනීමට නම් මර්වින් සිල්වලා වැනි මිනිසුන් අවශ්‍ය බවද සඳහන් කර තිබෙන්නේ අන්තර්ජාල නාලිකාවක් සමඟ විශේෂ සංවාදයකට එක වෙමිනි.

Recommended For You

About the Author: Lanka Time Line

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *