මැතිවරණ කල් දමයිද? නාමල්ගෙන් ප‍්‍රකාශයක්

ව්‍යවස්ථානුකූලව නොගොස් ඡන්ද කල් දමනවානම් එය වැරදියි.ව්‍යවස්ථාවෙන් විධායකයට මැතිවරණ කල් දාන්න බලයක් දීලා නැතිබව නාමල් රාජපක්ෂ පවසනවා.

ඔහු මෙසේ පැවසූයේ කැලණි විහාරය වැදපුදා ගැනීමට පැමිණි අවස්ථාවේදීය.

මෙහිදී වැඩිදුරටත් අදහස් දක්වූ නාමල් රාජපක්ෂ ,

ව්‍යවස්ථානුකූලව මේ රටේ මැතිවරණයක් පැවැත්විය යුතුයි. ව්‍යවස්තානුකූලව ඉදිරියේ දී පැවැත්වෙන්නේ ජනාධිපතිවරණයයි .එම නිසා ඕනෑම දේශපාලන පක්ෂයක වගකීම තමයි ව්‍යවස්ථානුකූලව පැවැත්වෙන මැතිවරණයට සූදානම් වීම.

ව්‍යවස්ථාවෙන් මැතිවරණ කොමිසමට බලය ලැබෙනවා ජනාධිපතිවරණය නියමිත දිනට පැවැත්වීමට. කවුරු කෙසේ මාධ්‍ය හරහා මොන යෝජනා කලත් අපි කලබල විය යුතු නැහැ. අපි සියළු දෙනා ව්‍යවස්ථාව විශ්වාස කරනවා. පසුගිය කාලයේ අරගල කලෙත් ව්‍යවස්ථාවට පටහැනිව ගිහින්.

Recommended For You

About the Author: Lanka Time Line

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *