අමුල්ට මිල්කෝ දුන්නත් මාලිමාව ආ ගමන් පවර ගන්න බෑ

ඉන්දීය අමුල් සමාගමට මෙරට කිරි කර්මාන්ත ශාලා ඇතුළු ගොවී බිම් ලබා දුනහොත් තම පාලනයක් ආ සැනින් ආපසු පවරා ගැනීමට නොහැකි බව ජාතික ජන බලවේගයේ නායක අනුර දිසානායක මහතා පවසයි.

එනිසා තමන් බලය ලබා ගැනීමට පෙර එම ජාතික සම්පත් විකුණා දැනීම වැලැක්වීමට උපරිම ක‍්‍රියාමාර්ග ගන්නා බවත් ඔහු සදහන් කරයි.

නමුත් විකුණන ලද දේවල් තම ආණ්ඩුවක් පැමිණ පහුවදා එලවා දමන්න බැරි බවත් එතරම් රට ශක්තිමත් නැති නමුත් ඒවා නැවත පවරා ගැනීම සම්බන්ධයෙන් වෙනත් අදියරයකදී සලකා බැලිය හැකි බවද පැවසීය.

Recommended For You

About the Author: Lanka Time Line

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *