සියලු සිසුන්ට ආහාර වේලක්

ප්‍රාථමික අංශවල ඉගෙනුම ලබන සෑම සිසුවෙකු සඳහාම ලබන මාසයේ සිට නොමිලේ ආහාර වේලක් ලබාදීමට පියවර ගන්නා බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය පවසයි.

ඒ අනුව 01 ශ්‍රේණියේ සිට 05 ශ්‍රේණිය දක්වා සිසුන් ලක්ෂ 17කට එම ආහාර වේල ලබාදීමට නියමිතයි.

උදෑසන 07.30 ට ආහාර වේල ළමයින්ට ලබාදීමට සැලසුම් කර තිබේ.

අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය අනුමත කළ ආහාර වට්ටෝරුවකට අනුව ආහාර වේල සකස් කෙරෙ.

එය මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන් විසින් අධීක්ෂණය කිරීමට නියමිත බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය පවසයි.

Recommended For You

About the Author: Lanka Time Line

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *