‘සති පාසල’ මෙරට සියලු‍ පාසල්වලට

විවිධ අභියෝගවලට මුහුණදෙමින් සංකීර්ණ ඉගෙනුම් ක්‍රියාවලියක යෙදෙන වත්මන් පාසල් දරුවන්ගේ සතිය පවත්වාගැනීමට අවශ්‍ය පරිචය ඇති කිරීම සඳහා ‘සති පාසල වැඩසටහන‘ ඉමහත් පිටුබලයක් සලසන බව අධ්‍යාපන අමාත්‍ය ආචාර්ය සුසිල් ප්‍රේමජයන්ත මහතා පැවසීය.

අමාත්‍යවරයා මේ අදහස් පළ කළේ, පාසල් දරුවන් තුළ සතිමත්භාවය ඇති කිරීම අරමුණු කර ගනිමින් පන්නිපිටිය ධර්මපාල විද්‍යාලයේ පැවති ‘සති පාසල‘ වැඩසටහන් මාලාවේ 2024 සමාරම්භක වැඩසටහන සඳහා එක්වෙමිනි.

මෙම වැඩසටහන් මාලාව පාසල් පද්ධතිය තුළ වඩාත් සාර්ථකව ක්‍රියාවට නැංවීම පිණිස පළාත් මට්ටමින් සම්පත්දායකයින් පුහුණු කරන බවත් පාසල් තුළ මෙම වැඩසටහන ක්‍රියාවට නැංවෙන ආකාරය නිරන්තර අධීක්ෂණයට ලක් කරන බවත් සඳහන් කළ අමාත්‍යවරයා, පසුගිය වසරේ සිට පාසල් තුළ ක්‍රියාවට නැංවෙන මෙම වැඩසටහන සාර්ථක කරගැනීමට සියලු‍ දෙනාගේ සහයෝගය අපේක්ෂා කරන බව ද පැවසීය.

Recommended For You

About the Author: Lanka Time Line

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *