නාම යෝජනා අවලංගුයි

දින නියමයක් නොමැතිව කල්ගොස් ඇති පළාත් පාලන මැතිවරණය සඳහා ඉදිරිපත් කර ඇති නාමයෝජනා අවලංගු කිරීමට නියමිත බව රජයේ ආරංචි මාර්ග වාර්තා කරයි.

හිටපු ප්‍රාදේශීය මහජන නියෝජිතයින් රැසකගේ දැඩි ඉල්ලීම මත මෙසේ නාම යෝජනා අවලංගු කිරීමට නියමිතව ඇත.

පළාත් පාලන ඡන්ද විමසීම පවත්වන ලෙස ඉල්ලා ඉදිරිපත් කළ නඩුව මෙම නාමයෝජනා අවලංගු කිරීමට මෙතෙක් බාධාවක්ව තිබිණි.

මේ වන විට එම නඩුව අවසන් වී ඇති බැවින් මෙවන විට නාම යෝජනා අවලංගු කළ හැකිව ඇත.

Recommended For You

About the Author: Lanka Time Line

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *