උතුර – උතුරු මැද සහ නැඟෙනහිර ඒකාබද්ධ කරමින් නගර ව්‍යාපෘතියක්

උතුර – උතුර මැද සහ නැඟෙනහිර පළාත් ඒකාබද්ධ කරමින් විසල් අනුරාධපුර නැමති නගර ව්‍යාපෘතියක් මේ වන විට ක්‍රියාත්මක කරමින් පවතින බව වාර්තා වේ.

අමාත්‍ය බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා මේ බව සඳහන් කරයි.

දුම්රිය පදනම් කරගත් ප්‍රවාහන සේවාවක් රට මැද ක්‍රියාත්මක කිරීම එමඟින් සිදු වන බව අමාත්‍යවරයා වැඩිදුරටත් අවධාරණය කර තිබේ.

Recommended For You

About the Author: Lanka Time Line

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *