අමුල්ට මිල්කෝ දෙනවානම් අඩුම තරමේ 50:50 වත් ඕනෑ

අක්කර 28802ක්, මිලකෝ ආයතනය, කිරි මධ්‍යස්ථාන අනූ හතක්, කිරි කර්මාන්තශාලා පහක් ඉන්දියාවේ අමුල් සමාගම ඇතුළු සමාගම්වලට විකුණා දැමීමට ආණ්ඩුව සූදානම් වෙමින් ඇතැයි සමස්ථ ලංකා ගොවිජන සංසම්මේලනයේ සභාපති හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී නාමල් කරුණාරත්න මහතා සඳහන් කරයි.

ලෝකයේ සාමාන්‍ය සම්මතය නම් මෙවන් ගනුදෙනුවක් සිදු කරද්දී පනහට පනහ ලෙද සිදු කළ යුතු වුවත් අඩුම තරමේ එවන් සම්මතයකටවත් කටයුතු කර නැතැයිද ඔහු පැවසීය.

Recommended For You

About the Author: Lanka Time Line

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *