අධ්‍යාපනයේ ගැටලු ගැන විශේෂ සාකච්ඡාවක්

අධ්‍යාපන ක්ෂේත්‍රයේ පවත්නා ගැටලු සහ අභියෝග මෙන්ම ඉදිරි අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණ සම්බන්ධයෙන් වූ විශේෂ සාකච්ඡාවක් ඊයේ (16) පවත්වා තිබේ.

අධ්‍යාපන අමාත්‍යවරයා සහ සියලු‍ ආණ්ඩුකාරවරුන්, පළාත් අධ්‍යාපන බලධාරින් සහ වෘත්තීය සමිති නියෝජිතයන්ගේ සහභාගිත්වයෙන් මෙම සාකච්ඡාව පවත්වා ඇති බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය පවසයි.

පළාත් නවය ඒකාබද්ධ කරමින් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය තුළ ඒ සඳහා වෙනම ඒකකයක් ස්ථාපනය කිරීමට මෙහි දී යෝජනා වී තිබේ.

එමෙන්ම පළාත් බලධාරින් සහ රේඛීය අමාත්‍යාංශ නිලධාරින් අතර පවතින බෙදීම් හේතුවෙන් මතු ව ඇති ගැටලු සම්බන්ධයෙන් වෘත්තීය සමිති මෙහි දී කරුණු දක්වා ඇති බව සඳහන් ය.

Recommended For You

About the Author: Lanka Time Line

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *