කොමර්ෂල් බැංකුව වීසා සමාගම එක්ව ශ්‍රී ලංකාව තුළ ආයතනික ක්‍රෙඩිට් කාඩ්පත් හඳුන්වා දෙයි

කොමර්ෂල් බැංකුව වීසා සමඟ එක්වී ශ්‍රී ලංකාව තුළ ආයතනික වීසා සිග්නේචර් සහ වීසා ප්ලැටිනම් ක්‍රෙඩිට් කාඩ්පත් නිකුත් කිරීම ආරම්භ කර ඇත.

විවිධ ආයතන හා අනෙකුත් ව්‍යාපාරික ඒකකවල සේවා නියුක්තිකයින් සඳහා මෙම ආයතනික ක්‍රෙඩිට් කාඩ්පත් නිකුත් කරනු ඇත. මෙම නව හඳුන්වා දීම මගින් ආයතනවලට තම සේවා නියුක්තිකයින්ගේ වියදම් කළමනාකරණය කිරීමට හැකියාව ලැබෙන අතර, මෙම කාඩ්පත සෑම ආයතනයක ම ආයතනික ක්‍රෙඩිට් කාඩ්පත් ගිණුමකට සම්බන්ධ කරන බව බැංකුව පවසයි.

“අපගේ ගෙවීම් කාඩ්පත් ගොන්නට තවත් වැදගත් අංගයක් එක් කිරීම සඳහා වීසා සමඟ නැවත වරක් හවුල් වීමට ලැබීම ගැන අපි ඉමහත් සතුටට පත් වනවා.” යනුවෙන් කොමර්ෂල් බැංකුවේ නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී – පාරිභෝගික බැංකු සේවා සහ අලෙවිකරණය හස්රත් මුණසිංහ මහතා පැවසීය. “වීසා ගෝලීයව පිළිගැනීමට ලක්වන සන්නාමයක් වන අතර, එය විශේෂයෙන් ම ව්‍යාපාරික සංචාරකයින්ට වැදගත් වේ. එමෙන් ම ආයතනයක් නියෝජනය කිරීමේදී වීසා කාඩ්පතක් තිබීම අනිවාර්යය සාධකයක් බවට පත් කරමින් කාඩ්පත්හිමියන්ට ගෞරවාන්විත ප්‍රතිලාභ රැසක් ලබා දෙයි.”

Recommended For You

About the Author: Lanka Time Line

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *