කෙහෙළියට නින්දෙන් හුස්ම හිරවෙනයි !

හිටපු සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය කෙහෙලිය රඹුක්වැල්ල තවත් සති දෙකක කාලයක් සඳහා රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත කර තිබේ.

කෙහෙලිය රඹුක්වැල්ල මහතා සම්බන්ධයෙන් පෙනී සිටි නීතිඥවරයා අධිකරණයේදී කියා සිටියේ තම සේවාදායකයා නින්දෙන් හුස්ම හිරවීමේ රෝගී තත්ත්වයකින් පෙලෙන බවත් එවන් අවස්ථාවක දී කෘතිම ඔක්සිජන් ලබාදිය යුතු බවත්ය.

එමෙන්ම තවත් රෝගී තත්ත්ව කිහිපයක්ම ඇති නිසා බන්ධනාගාරයේ එම රෝගී තත්ත්වයට ප්‍රතිකාර ලබා දිය නොහැකි බවත් ඔහු පෙන්වා දුන්නේය.

Recommended For You

About the Author: Lanka Time Line

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *