සෞඛ්‍ය වර්ජනය අවසන් කරනවා

දීමනා ගැටලුවක් මුල්කර ගනිමින් මේවන විට ක්‍රියාත්මක වෘත්තීය සමිති ක්‍රියාමාර්ගය අද (15) පෙරවරු 06.30 අවසන් කරන බව සෞඛ්‍ය සේවා වෘත්තීය සමිති සන්ධානයේ කැඳවුම්කරු රවී කුමුදේශ් මහතා පැවසීය.

පවතින ගැටලුව සාකච්ඡා කිරීම සඳහා සාකච්ඡාවක් ලබා දෙන බව ලිඛිතව සෞඛ්‍ය ලේකම්වරයා විසින් ලබාදීම හේතුවෙන් වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ගය තාවකාලිකව නතර කරන බව පැවසීය.

Recommended For You

About the Author: Lanka Time Line

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *