රැස්වීමක් අතරතුර රෝගී වූ මන්ත‍්‍රී රෝහල්ගත කරයි

හදිසියේ ඇති වූ අසනීප තත්වයක් මත පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ගුණතිලක රාජපක්ෂ මහතා රෝහල්ගත කර තිබේ.

ඔහු මෙසේ හදිසියේ අසනීප වී ඇත්තේ මහනුවර දිස්ත්‍රික් සම්බන්ධීකරණ රැස්වීම අතරතුරදීය.

Recommended For You

About the Author: Lanka Time Line

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *