වර්ජිත සෞඛ්‍ය සේවකයන්ට දිගටම ගෙදර ඉන්නැයි කියයි

වැඩ වර්ජනයක යෙදී සිටින සෞඛ්‍ය වෘත්තීය සමිතිවල සේවකයන් දිගටම තම නිවසේ රැඳී සිට එම වර්ජනය කරගෙන යන ලෙස රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංසදය ඉල්ලා සිටී.

එහි සභාපති වෛද්‍ය රුක්ෂාන් බෙල්ලන මහතා සඳහන් කරන්නේ රජයේ රෝහල්වලට සුළු සෞඛ්‍ය සේවකයන් පත් කිරීමෙන් රජය සැලකිය යුතු මට්ටමේ වරදක් කර ඇති බවය.

විදේශ රටවල සෞඛ්‍ය සේවාවල මෙම කටයුතු සිදු කරන්නේ පෞද්ගලික සමාගම් වලින් බවත් පවසන ඔහු මෙම කාර්යයන් රජයේ සේවයක් බවට පත් කිරීම රජයෙන් සිදුවූ සැලකිය යුතු වරදක් බවද පෙන්වා දෙයි.

Recommended For You

About the Author: Lanka Time Line

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *