ලෝක භගවත් ගීතා මහෝත්සවය ලංකාවේ, අනුග‍්‍රහය ඉන්දියාවෙන්.

මෙම වසරේ ජාත්‍යන්තර භගවත් ගීතා මහෝත්සවය ශ්‍රී ලංකාවේ පැවැත්වීමට කැබිනට් මණ්ඩලය අනුමැතිය හිමිවී ඇත.

බුද්ධ ශාසන ආගමික හා සංස්කෘතික කටයුතු ඇමැති විදුර වික්‍රමානායක මහතා විසින් මෙම යෝජනාව අනුමැතිය සඳහා ඉදිරිපත් කර තිබුන.

ඒ අනුව මෙම උත්සවය මාර්තු මස පළවෙනි දා සිට තුන්වෙනිදා දක්වා නෙළුම් පොකුණ පරිශ්‍රයේදී සිදුකරයි.

ඒ ඉන්දියාවේ හර්යානා ප්‍රාන්තයේ කුරුෂේත්‍ර සංවර්ධන මණ්ඩලයේ මුල්‍ය අනුග්‍රහය මතය.

Recommended For You

About the Author: Lanka Time Line

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *