ඉන්ධන හිගයක් ?

රට පුරා ප්‍රදේශ ගණනාවකම දිනපතා ඉන්ධන හිඟයක් ඇතිවන බව ඛණිජ තෙල් බෙඳුම්කරැවන් කියා සිටිති.

ඔවුන් පෙන්වා දෙන්නේ ඉන්ධන පිරවුම්හලට ඉන්ධන ලබාගැනීම සඳහා මුදල් ගෙවීමට තිබූ කාලය උදෑසන 10.00 දක්වා සීමා කිරීම මත මෙම තත්වය ඇති වී තිබෙන බවයි.

ඉන්ධන අලෙවි විශාල වශයෙන් පහළ වැටීම නිසා උදෑසන දහයට පෙර මුදල් තැන්පත් කිරීම අපහසු බවද පෙන්වා දෙන බෙදුම්කරුවෝ එම සංගමය සංස්ථාවෙන් චෙක්පත් පහසුකම ඉල්ලා තිබුණද සංස්ථාව මේ දක්වා ඒ සඳහාද ක්‍රියාමාර්ගයක් ගෙන නැතැයි ද කියා සිටිති.

Recommended For You

About the Author: Lanka Time Line

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *