කිලෝව තුන්දාහ පනී !

ඉහළ ඖෂධීය ගුණයක් ඇති නිල් කටරොළු වගා කිරිමෙන් ඉහළ ආදායමක් උපයා ගැනීමට හැකියාව ඇති බව හඳුනාගැනීමෙන් පසුව රාජ්‍ය අංශයේ ද මැදිහිත්වීම සහිතව ගම්මානවල ජනතාව මෙම මල් වගාවක් ලෙස අරඹා තිබේ.

මෙම මල් සඳහා දේශීය හා විදේශිය වශයෙන් ඉහළ ඉල්ලුමක් ලැබී තිබෙන අතර වගාව සාර්ථකව සිදුකිරිමෙන් ඉහළ ආදායමක් ද උපයා ගැනිමේ අවස්ථාව තිබේ. කිසිදු ආකාරයක කෘමි නාශක හෝ පොහොර භාවිතයකින් තොරව මෙම වගාව සිදුකරන නිසා වගාකරන්නන්ට මේ වෙනුවෙන් විශාල පිරිවැයක් දරන්නට අවශ්‍ය නොවේ.

මල් පදුරු සියයක් පමණ වවා ගන්නා අයෙකුට දිනපතාම කිලෝ දහයක් පමණ මල් ලබාගත හැකි අතර නිසි ක්‍රමවේදයට වියළිමෙන් අනතුරුව අලෙවිකරණ කරන අතර මල් කිලෝ දහයක් පමණ වියලීමෙන් වියළි මල් කිලෝවක් සදාගැනීමට ද හැකිය.

ග්‍රාමීය ජනතාව මෙම මල් අලෙවි කරණ අතර එක් කිලෝවක් සඳහා රුපියල් තුන්දහසක පමණ මුදලක් ඔවුන්ට ලැබේ. වෙනත් කාර්යයන් සිදුකරන අතරවාරයේ දි අමතර ආදායමක් ලැබිය හැකි ඉතා වටිනා වගාවක් වශයෙන් මෙම නිල් කටරොළු මල් වගාව හඳුනාගෙන ඇති බව වගාකරන්නන් සඳහන් කරයි.

Recommended For You

About the Author: Lanka Time Line

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *