අනතුරට අවස්ථාවේ කිසිම වාහනයක් ඉස්සර කර නෑ

හිටපු රාජ්‍ය අමාත්‍ය සනත් නිශාන්ත මහතා සහ ඔහුගේ ආරක්ෂක නිලධාරියා මරණයට පත් කරමින් කටුනායක අධිවේගී මාර්ගයේ මාරක රිය අනතුර සිදුවන අවස්ථාවේ දී ඔවුන් ගමන් කරමින් සිටි වාහනයට වෙනත් කිසිදු වාහනයක් ඉස්සර කර නොමැති බව ඒ සම්බන්ධයෙන් අපරාධ පරික්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව විසින් මෙතෙක් කර ඇති විමර්ශනවලින් තහවුරු වී ඇත.

දීර්ඝ වශයෙන් කන්ටේනර් රථ රියදුරුගෙන් ලබා ගත් ප්‍රකාශවලින් ද පෙනී ගොස් ඇත්තේ අනතුර සිදුවන අවස්ථාවේ දී වෙනත් රථයක් රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා ගමන් කළ මෝටර් රථය ඉස්සර කිරීමට නොගොස් ඇති බවය.

Recommended For You

About the Author: Lanka Time Line

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *