ජනාධිපති ධුරය අහෝසි කරන්නේ මෙවර ජනාධිපතිවරණයෙන් ජනාධිපති වූ පසුවයි

අද මේ රට පාලනය කරන්නේ අයාලේ යන ආණ්ඩුවක් සහ පිටරට යන ජනාධිපති කෙනෙක් බවත් ආණ්ඩුව වෙනම කටයුතු කරන විට ජනාධිපතිවරයා තමන්ගේ න්‍යාය පත්‍රයක් අනුව කටයුතු කරන බවත් විපක්ෂ නායකවරයා පැවසීය.

එසේම ආණ්ඩුව යම් යම් තැන්වල විධායක ජනාධිපති ක්‍රමය අහෝසි කිරීමට අවශ්‍ය බව පැවසුවත් එය අහෝසි කළ යුත්තේ ජනතාව අපේක්ෂා කරන ජනාධිපතිවරණයකට සහ මහමැතිවරණයකට ඡන්දය ලබා දීමෙන් පසුව බවත් වත්මන් ජනාධිපතිවරයා 134 දෙනාගෙන් බලයෙන් ජනාධිපති පුටුවට පත්වන විට ජනාධිපති ධුරය අහෝසි කරන බවට පැවසුවා නම් ඒ සදහා අවශ්‍ය සහයෝගය ලබා දීමට සූදානම් වී නමුත් ඔවුන්ට ඒ සදහා වුවමනාවක් නොවූ බවත් විපක්ෂ නායකවරයා පැවසීය.

Recommended For You

About the Author: Lanka Time Line

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *