ජනවාරි මස තුළ අමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 487ක් !

විදෙස්ගත ශ්‍රී ලාංකිකයන් මේ වසරේ ජනවාරි මාසය තුළ අමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 487.6ක් මෙරටට එවා තිබේ.

එය පසුගිය වසරේ ජනවාරි මාසයට සාපේක්ෂ ව සියයට 11.4ක වැඩි වීමක් බව විදේශ රැකියා හා කම්කරු අමාත්‍ය මනූෂ නානායක්කාර මහතා සඳහන් කරයි.

සිය එක්ස් ගිණුමේ සටහනක් තබමින් අමාත්‍යවරයා මේ බව සඳහන් කර ඇත.

පසුගිය වසරේ ජනවාරි මාසයේ දී ‍විදෙස්ගත ව සිටින ශ්‍රී ලාංකිකයන් මෙරටට අමෙරිරිකානු ඩොලර් මිලියන 437.5ක් එවා තිබිණි.

Recommended For You

About the Author: Lanka Time Line

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *