අලුත් චක්‍රලේඛයක් එයි, මැරයන් දමා ලීසිං වාහන අත්පත් කරගන්න බෑ..

නව චක්‍රලේඛනය සමග මැර කණ්ඩායම් දාලා වාහන අත්පත් කරගන්න අවසර නැති බව ලීසිං හා ණය වාරික ගෙවන්නන්ගේ සංගමය පවසයි.

මාධ්‍ය හමුමක් අමතමින් එහි සභාපති අසංක රුවන් පොතුපිටිය මහතා මෙසේ අදහස් දක්වන ලදී.

2024.02.08 දිනයේදී වැඩබලන පොලිස්පතිතුමන් විසින් අප මෙතෙක් ඉල්ලා සිටි චක්‍රලේකය RTM – 199 නමින් ලංකාවේ සියලුම පොලිස් ස්ථාන වලට නිකුත්කරනු ලැබුවා. මෙම කරුණ නිසා කිසිදු ආකාරයකට ඉදිරියේදී ලීසිං ආයතන වලට වාහන අත්තනෝමතිකව ලබාගැනීමක් හෝ සීසර් ල හරහා වාහන පැහැර ගැනීමටද මින් ඉදිරියට නොහැකියි.පොලිසියේ මැදිහත් වීම පිළිබඳව මෙම චක්‍රලේඛය හරහා ඉතා පැහැදිලිව සඳහන් කරතිබෙනවා.

Recommended For You

About the Author: Lanka Time Line

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *