යුක්‍රේන හමුදා ප්‍රධානියාව ධුරයෙන් ඉවත් කරයි !

යුක්‍රේන හමුදා ප්‍රධානී ජනරාල් වැලෙරි සලුස්නි එම ධුරයෙන් ඉවත් කර තිබේ.

එරට ජනාධිපති ව්ලොද්මීර් සෙලෙන්ස්කි විසින් මෙම තීරණය ගෙන ඇති බව වාර්තා වෙයි.

හමුදා ප්‍රධානියාගේ ස්ථාවරය වුයේ ආයුධ ශක්තිය නොමැතිව රුසියානු පාලන ප්‍රදේශ ආක්‍රමණය කිරිම අසාර්ථක උත්සහයක් වන බවය.

නමුත් ජනාධිපති සෙලෙන්ස්කිට රුසියානු භුමිය වෙත පහරදීමේ අවශ්‍යතාවක් මතුවු අතර මෙම තත්ත්වය මත දෙපාර්ශ්වය අතර විරසකභාවය හටගෙන තිබුණි.

ඒ අනුව හමුදා ප්‍රධානියා සමඟ පැවැති සාකච්ඡාවකින් අනතුරුව ඔහු ධුරයෙන් ඉවත් කර ඇති අතර එම ධුරය සඳහා යුක්‍රේන පාබල හමුදා ප්‍රධානී ඔලේක්සැන්ඩර් සිර්ස්කි පත් කිරීමට නියමිතය.

ජනරාල් වැලෙරි සලුස්නි යුක්‍රේනයේ ජනප්‍රියතම පුද්ගලයා ලෙස ද සැලකෙන අතර ඔහුගේ ඉවත් කිරිම හේතුවෙන් යුක්‍රේන වැසියන්ට වන්දි ගෙවීමට සිදුවනු ඇති බව එරට විපක්ෂය ප්‍රකාශ කර ඇත.

Recommended For You

About the Author: Lanka Time Line

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *