ඉන්දියාව ලංකාව ඉන්ධන නලකින් ඒකාබද්ධ කරන්න යයි !

ඉන්දීයානු ඛණිජ සහ ස්වභාවික වායු අමාත්‍යාංශයේ ආරධනාවකට අනුව දෙවන වරට පැවති ඉන්දීය බලශක්ති සතිය වෙනුවෙන් විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්‍ය කංචන විජේසේකර මහතා සහභාගී විය.

මෙහි දී ඉන්දියානු ඛණිජ හා ස්වභාවික වායු අමාත්‍ය හර්දීප් සිං පූරි මහතා සමඟ පැවති සාකච්ඡාවේ දී දැනට ඉන්දියානු සහයෝගය මත මෙරට ක්‍රියාත්මක බලශක්ති ව්‍යාපෘති පිළිබඳ මෙන්ම ඉන්දියානු ආයෝජන පිළිබඳව ද අනාගත බලශක්ති ව්‍යාපෘති වෙනුවෙන් වන ප්‍රතිපත්ති සම්බන්ධයෙන් ද සාකච්ඡාවට ගැණින.

එහි දී ස්වභාවික වායු සැපයීම, ඉන්ධන නල පද්ධතියක් මගින් ඒකාබද්ධ කිරීම, ඉන්ධන සහ ගෑස් ගවේෂණ කටයුතු, ලංකා ඉන්දීය තෙල් සමාගමේ මෙරට මෙහෙයුම් කටයුතු, ත්‍රිකුණාමලය තෙල් ටැංකි සංවර්ධනය සහ පුනර්ජනනීය බලශක්ති උත්පාදන සැලසුම් සම්බන්ධයෙන් ද සාකච්ඡා කර තිබේ.

Recommended For You

About the Author: Lanka Time Line

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *