රනිල් මාලිමාවේ මොල හේදුවා

ජාතික ජනබලවේගයේ නායකයන් ඉන්දීය නායකයන් හමුවට ගියේ ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා විසින් ජාතික ජනබලවේගයේ මොල සෝදන ලද නිසා බව අමාත්‍ය නිමල් සිරිපාද සිල්වා මහතා සඳහන් කරයි.

ඉන්දීය ව්‍යාප්තවාදය ගැන දේශන පැවත් වූ අය අද ෆුල් සූට් ඇඳගෙන ඉන්දීය නායකයන් හමුවීම ගැන සතුටු බවත් අමාත්‍යවරයා පැවසීය.

ඉන්දියාවේ අදානි හා අම්බානි ව්‍යාපාරිකයන් මෙරට ආයෝජනය කිරීමට ඒමේදී ඔවුන් එය විවේචන කළ ආකාරයද සිහිපත් වන බවද ඔහුතවදුරටත් කියා සිටියේය.

අද පාර්ලිමේන්තුව අමතමින් අමාත්‍යවරයා මෙම අදහස් පළ කරන ලදී.

Recommended For You

About the Author: Lanka Time Line

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *