මාලිමාව නීති විරෝධීයි !

ජාතික ජනබලවේගය මැතිවරණ කොමිසම විසින් ලියාපදිංචි කර ආකාරය නීති විරෝධී යැයි ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය හමුවට මෝසමක් ගොනුකර තිබේ.

ඒ සම්බන්ධයෙන් කරුණු දැක්වීමට අවසර ලබා දෙන්නයි නීතිඥ නාගානන්ද කොඩිතුවක්කු විසින් මෝසම ඉදිරිපත් කර ඇත.

ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේම කොටසක් වන ජාතික ජන බලවේගය දේශපාලන පක්ෂයක් වශයෙන් ලියාපදිංචි කිරීම නීති විරෝධී බවත් පවසන ඔහු එකම පක්ෂයක විවිධ ශාකා වෙන් වෙන්ව දේශපාලන පක්ෂ සේ ලියාපදිංචි කිරීම නීති විරෝධී බවත් කියා සිටී.

Recommended For You

About the Author: Lanka Time Line

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *