වාහන ආනයනයට කාලෙකට පුළුවන්කමක් ලැබෙන එකක් නැහැ – බන්දුල

අද (06) පැවති කැබිනට් තීරණ දැනුම් දීමේ ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාවේ දී, විදේශ විනිමය සීමාකිරීම් අදියර වශයෙන් ඉවත් කිරීමේ සැලසුම ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා දැනට ක්‍රියාත්මක විදේශ විනිමය නියෝග සඳහා යෝජිත සංශෝධන සම්බන්ධයෙන් ඉදිරිපත් කෙරුණු කැබිනට් තීරණය පිළිබඳව මාධ්‍යවේදියෙකු විසින් කළ විමසීමකට ප්‍රතිචාර දක්වමින් අමාත්‍යවරයා මේ බව පැවසීය.

ඒ ටික මං හිතන්නේ මුදල් අමාත්‍යාංශය විසින් පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරන්නයි අවසර ගත්තේ, ඒ ලිහිල් කරන්නේ කවර රෙගුලාසිද කියලා. මම කලින් සඳහන් කළා මේ තිබෙන විදේශ විනිමය අර්බුදය තුළ අදියරගතව, ඉතාම සැලසුම් සහගතව, සූක්ෂම ලෙස තමයි ආනයන පාලන නීති ලිහිල් කරන්නේ. උදාහරණයක් වශයෙන් මොටර් රථ වාහන යනාදිය ආනයනය කරන්න තව කාලයකට පුළුවන්කම ලැබෙයි කියලා මම පුද්ගලිකව හිතන්නේ නැහැ. එය ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව ඇතුළු අනෙක් ආයතන විසින්, මේ ලිහිල් කිරීම එක එක කොටස් වශයෙන් කෙරෙන ටික පාර්ලිමේන්තුවට දැනුම් දෙනවා. ඒ අනුව ඒ දැනුම් දීම සඳහා තමයි කැබිනට් අනුමැතිය ලබා ගත්තේ.

අදාළ කැබිනට් තීරණය පහතින් දැක්වේ.

විදේශ විනිමය සීමා කිරීම් අදියර වශයෙන් ඉවත් කිරීමේ සැලසුම ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා දැනට ක්‍රියාත්මක විදේශ විනිමය නියෝග සඳහා යෝජිත සංශෝධන

ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ ශ්‍රී ලංකාව පිළිබඳ වාර්තාව අනුව මෙරට ගෙවුම් ශේෂය ස්ථාවර තත්ත්වයකට ළඟා වීමේදී අදියර වශයෙන් පරිපාලන පියවර ඉවත් කිරීමට ශ්‍රී ලංකාව බැඳී සිටී. ඊට අනුගතව, ඇතැම් ජංගම විදේශීය ගනුදෙනු සඳහා ශ්‍රී ලංකා රුපියල් විදේශ විනිමය බවට පරිවර්තනය කිරීම තහනම් කිරීමට අදාළ විදේශ විනිමය සීමා කිරීම් ලිහිල් කිරීමේ අදියරගත සැලසුම යටතේ වන පියවරයන් ක්‍රියාවට නැංවීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ පාලක මණ්ඩලයේ නිර්දේශය ලබා දී ඇත. ඒ අනුව, 2017 අංක 12 දරන විදේශ විනිමය පනතේ 7(1) වගන්තියෙහි විධිවිධාන අනුව සාදනු ලැබ ඇති නියෝග ප්‍රකාශයට පත් කිරීමටත්, ඉන් අනතුරුව අනුමැතිය පිණිස පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමටත් මුදල්, ආර්ථික ස්ථායීකරණ සහ ජාතික ප්‍රතිපත්ති අමාත්‍ය වශයෙන් ගරු ජනාධිපතිතුමා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාව අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අනුමත කරන ලදී

Recommended For You

About the Author: Lanka Time Line

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *