ප්‍රථම වරට ශ්‍රී ලාංකික ඇඟලුම් සඳහා එක්සත් රාජධානියේ අපනයන ප්‍රවර්ධන වැඩසටහනක්

ශ්‍රී ලංකා අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලය (EDB), Sri Lanka Apparel Sourcing Association (SLASA) එක්සත් රාජධානියේ ශ්‍රී ලංකා මහ කොමසාරිස් කාර්යාලය, ඒකාබද්ධ ඇඟලුම් සංගම් සංසදය (JAAF) එක්ව ප්‍රථම වරට Sourced Sri Lanka – Textile & Apparel Roadshow නමින් අපනයන ප්‍රවර්ධන වැඩසටහනක් සංවිධානය කිරීමට තීරණය කර ඇත.

මෙම ප්‍ර‍දර්ශනය 2024 ජූනි මස එක්සත් රාජධානියේ ලන්ඩන් නගරයේ දී පැවැත්වීමට නියමිත අතර ශ්‍රි ලාංකික ප්‍රදර්ශකයින් පනස්දෙනෙකුගේ සහභාගීත්වයෙන් මෙන්ම විදේශීය ගැනුම්කරුවන් සහ වෙළඳ නැරඹුම්කරුවන් දහසකගේ සහභාගීත්වයෙන් පැවැත්වීමට සැලසුම් කර ඇත.

ප්‍රදර්ශනය සඳහා ශ්‍රී ලාංකික සහභාගීත්වය මගින් නව ගැනුම්කරුවන් සොයාගැනීම අපේක්ෂා කරන අතර ඒ තුළින් මෙරට ඇඟළුම් අපනයන ක්ෂේත්‍ර‍යට නව උත්තේජනයක් ලැබෙනු ඇත. 2026 වසර වනවිට එක්සත් රාජධානියට ඇ.ඩො. බිලියන 1 කින් ඇඟලුම් අපනයනය වැඩි කිරීමේ අරමුණින් යුතුව නව ගැනුම්කරුවන් සමඟ සම්බන්ධ වීම සහ එක්සත් රාජධානියේ දැනට සිටින ගැනුම්කරුවන් සමඟ සබඳතා ශක්තිමත් කිරීම ප්‍ර‍දර්ශනයේ මූලික අරමුණයි.

Recommended For You

About the Author: Lanka Time Line

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *