ණය ගෙවුවොත් ශේෂය -3500යි..

අද ශ්‍රී ලංකාව නොගෙවා ඇති ණය ගෙවා දැමුවහොත් විදේශ සංචිතය ඩොලර් මිලියන 3500ක ඍණ අගයක් ගන්නා බව හිටපු මහ බැංකු අධිපති අජිත් නිවාඩ් කබ්රාල් මහතා සඳහන් කරයි.

දැනට විදේශ සංචිතය ඩොලර් මිලියන 4500ක් ඇතත් ගෙවිය යුතුව තිබූ ණය මුදල ඩොලර් මිලියන 8000ක් බවද හෙතෙම පෙන්වා දෙයි.

අද රුපියල ශක්තිමත් වුනා සේ පෙනෙන එකම හේතුව ණය නොගෙවා සිටීම බවත් ගෙවන්නට ඇති ණය වාරික ගෙවා දැමුවහොත් තත්ත්වය සහ මුලින්ම වෙනස් වන බවත් හෙතෙම පැවසීය.

Recommended For You

About the Author: Lanka Time Line

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *