කෙහෙලිය සිංගප්පූරු ඖෂධ ඉල්ලයි

රක්ෂිත බන්ධනාගාර ගත කර සිටින අමාත්‍ය කෙහෙලිය රඹුක්වැල් මහතා තමන්ට ඇති රෝගී තත්ත්වයන් සඳහා සිංගප්පූරුවෙන් ගෙන්නවන ලද ඖෂධ ඉල්ලා සිටින බව රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංසදය සඳහන් කරයි.

අමාත්‍යවරයා සෞඛ්‍ය ඇමති ධුරය දරද්දී ඉන්දියාවෙන් ආනයනය කරන ලද ඖෂධ භාවිතා කිරීම ඔහු ප්‍රතික්ෂේප කරමින් සිටින බවද සංගමයේ සභාපති වෛද්‍ය රුක්ෂාන් බෙල්ලන මහතා පැවසීයත.

Recommended For You

About the Author: Lanka Time Line

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *