රුපියලේ වර්ධනයක්. ඩොලරයේ අද මිල මෙන්න !

2024 වසරේ පෙබරවාරි 02 දින දක්වා කාලපරිච්ඡේදය තුළ එක්සත් ජනපද ඩොලරය හා සැසඳීමේ දී ශ්‍රී ලංකා රුපියල 3.2% කින් අතිප්‍රමාණය වී ඇති බව ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව පවසයි.

මේ අතර අනෙකුත් ප්‍රධාන විදේශ විනිමය හා සැසඳීමේ දී ශ්‍රී ලංකා රුපියල, ජපන් යෙන්වලට සාපේක්ෂව 6.8% කින්, ස්ටර්ලිං පවුමට එරෙහිව 3.1% කින්, යූරෝ හා සැසඳීමේ දී 5.1% කින් සහ ඉන්දියානු රුපියලට සාපේක්ෂව 2.9% කින් වර්ධනය වී ඇති බව මහ බැංකුව වැඩිදුරටත් සඳහන් කරයි.

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ දෛනික විනිමය අනුපාතික සටහනට අනුව අද (05) දිනයේ දී ඩොලරයක ගැනුම් මිල රු. 307.70 ක් හා විකුණුම් මිල රු. 317.25 ක් ලෙසින් වාර්තා වී තිබේ

Recommended For You

About the Author: Lanka Time Line

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *