බන්ධනාගාර පිරිලා. රැදවියන් නිවාස අඩස්සියේ තැබීම අරඹයි..

සිවිල් වැරදි වලට අත්අඩංගුව ගන්නා සැකකරුවන් නිවාස අඩස්සියේ තැබීමට අවශ්‍ය නීති සකස් කරමින් ඇති බව අධිකරණ හා බන්ධනාගාර කටයුතු රාජ්‍ය ඇමැති අනුරාධ ජයරත්න මහතා සඳහන් කරයි.

ඒ අනුව රැඳවියන් නිවාස අඩස්සියේ තැබීමේ ක්‍රියාවලිය මෙම වසරේ දී ආරම්භ කිරීමට බලාපොරොත්තු වන බවත් ඊට අදාළ නීති කෙටුම්පත් දැනටමත් සිදු කරමින් සිටින බවත් ඔහු පැවසීය.

සිවිල් වැරදි වලට වැරදි කරැවන් වන පුද්ගලයන් බන්ධනාගාර ගත කිරීම වෙනුවට ඔවුන් තම නිවසේම නිවාස අඩස්සියට පත් කිරීම මේ හරහා සිදුකරන බවද ඔවුන් බන්ධනාගාර දෙපාර්තමේන්තුවේ අධීක්ෂණය යටතේ පසුවන බවද පැවසූ ඔහු කිසියම් රැඳවියකු නිවසෙන් එලියට ගියහොත් බන්ධනාගාර දෙපාර්තමේන්තුවෙන් පොලිසියට වහා දැනුම් දෙනු ඇති බවත් ඔහු තව දුරටත් කියා සිටියේය.

Recommended For You

About the Author: Lanka Time Line

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *