ත්‍රස්ත විරෝධී පනත් කෙටුම්පත ගැන තීන්දුව කථානායකට

රජය විසින් පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කර තිබෙන ත්‍රස්ත විරෝධී පනත් කෙටුම්පතේ ඇතැම් වගන්ති ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවට පටහැනි යැයි තීන්දු කරන ලෙස ඉල්ලා ගොනුකර තිබූ පෙත්සම් විභාගය අවසන් කර තිබේ.

ඒ අනුව ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය එහි රහසිගත තීන්දුව පාර්ලිමේන්තුවේ කථානායකවරයා වෙත යොමු කරන බව නිවේදනය කළේය.

අදාළ පනත් කෙටුම්පත අභියෝගයට ලක් කරමින් පෙත්සම් 31ක් ගොනුකර තිබූ අතර ඒවා පුරා දින 06ත් තිස්සේ විභාගයට ගැනුණි.

එම පෙත්සම් විභාගය අද අවසන් කිරීමෙන් අනතුරුව ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය මෙම තීරණය ප්‍රකාශයට පත් කළේය.

Recommended For You

About the Author: Lanka Time Line

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *