දිවයිනේ සියලු පාසල්වල ප්‍රාථමික ශ්‍රේණිවල දරුවන්ට දිවා ආහාරය නොමිලේ !

දිවයිනේ සියලු පාසල්වල 1 සිට 5 ශ්‍රේණිය දක්වා දරුවන්ට දිවා ආහාරය නොමිලේ ලබා දෙන බව අධ්‍යාපන අමාත්‍ය සුසිල් ප්‍රේමජයන්ත පවසන අතර ඒ අනුව මාර්තු මස මුල සිට පාසල් දරුවන් සඳහා මෙම දිවා ආහාරය ලබා දෙන බව සඳහන්.

 

Recommended For You

About the Author: Lanka Time Line

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *