ඔන්ලයින් පනත අද සිට බලාතමයි

මාර්ගගත ක්‍රමවල සුරක්ෂිතභාවය හෙවත් Online Safety පනත් කෙටුම්පතට කථානාවකවරයා අද (01) උදෑසන අත්සන් තබා තිබේ.

පාර්ලිමේන්තු මහලේකම් කුෂානි රෝහණධීර මහත්මිය ඒ බව තහවුරු කළා ය.

සමාජ මාධ්‍ය නියාමනය සඳහා ගෙන එනු ලැබූ අදාළ පනත් කෙටුම්පත පසුගිය 23 වැනි දා පාර්ලිමේන්තුවේදී සංශෝධන සහිතව සම්මත විය.

එහෙත් විපක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරුන් ඉන් අනතුරුව අනාවරණ කළේ, මෙම පනතට අදාළව ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය ලබා දුන් සංශෝධන නෙසලකා පනත් කෙටුම්පත සම්මත කළ බවයි.

ඉන් අනතුරුව විපක්ෂය, සමාජ ක්‍රියාකාරීන් ඇතුළු විවිධ පාර්ශ්ව කථානායකවරයාගෙන් ඉල්ලා සිටියේ අධිකරණය දුන් සංශෝධන පනතට ඇතුළත්ව ඇත්දැයි තහවුරු කරගන්නා තෙක් ඊට අත්සන් නොතබන ලෙසයි.

පාර්ලිමේන්තුවේ පනතනක් සම්මත වීමෙන් පසු එය බලාත්මක වන්නේ පාර්ලිමේන්තුවේ ප්‍රධානියා වන කථානායකවරයා ඊට අත්සන් තැබීමෙන් පසුවයි.

Recommended For You

About the Author: Lanka Time Line

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *