උතුරු කොරියාවට මුදල් යැවීම ජීවිතය ඔට්ටු තැබීමක් !

උතුරු කොරියාවෙන් පළා ගොස් දකුණු කොරියාවේ ජීවත් වෙන අය තම පවුල් වෙත මුදල් යැවීමට තැරැව්කරුවන් මත විශ්වාසය තබති.

දකුණු කොරියාවේ සිට මුදල් ගෙන්වා ගැනීමට උතුරු කොරියාවේ නිත්‍යානුකුල ක්‍රමවේදයක් නොමැති වීම නිසා තැරැව්කරුවෝ දැඩි අවධානමක් ගෙන මුදල් හුවමාරුව සිදු කරති.

මෑතක් වන තුරු, දකුණු කොරියාවේ බලධාරීන් විසින් මේ සඳහා යම් අවස්ථාවක් ලබා දුන්න ද තවදුරත් එය හිමි නොවේ.

Recommended For You

About the Author: Lanka Time Line

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *