විදුලි බිල්පත් ගෙවීමට පහසු ක්‍රම රැසක් !

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ මාධ්‍ය ප්‍රකාශක ඉංජිනේරු නොයෙල් ප්‍රියන්ත සඳහන් කළේ ඒ අනුව CEB care ජංගම දුරකථන යෙදවුම, මාර්ගගත බැංකු සේවා මගින්, ලංවිම වෙබ් අඩවිය, තැපැල් කාර්යාල මගින්, ලංවිම සහ බැංකු KIOSK යන්ත්‍ර මගින්, කාගීල්ස් කීට්ස් ආදී සුපිරි වෙළෙඳසැල් මගින් සහ mCash මගින් බිල්පත් ගෙවිම් කළ හැකි බවයි.

විදුලි බිල්පත් පිළිබඳ ගැටලු ඇත්නම් ලංවිම ඇමතුම් මධ්‍යස්ථාන අංකය වන 1987 වෙත යොමු කරන මෙන් ඔහු පාරිභෝගිකයන්ට දන්වනවා.

Recommended For You

About the Author: Lanka Time Line

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *