මෙරට දරුවන්ගෙන් 30% ක් පෙර පාසල් යන්නේ නෑ.

මෙරට අවුරුදු 4 සම්පුර්ණ දරුවන්ගෙන් 30% ක් පෙර පාසල් ගතනොවන බව අධ්‍යාපන අමාත්‍ය සුසිල් ප්‍රේමජයන්ත මහතා පවසයි.

අමාත්‍යවරයා පැවසුවේ, පූර්ව ළමා සංවර්ධන අවධිය ඉතාම වැදගත් වන අතර ඒ පිළිබඳව ලෝකයේ වැඩිම අවදානයක් යොමුවන බවයි.

මෙරට පෙර පාසල් ඩිප්ලෝමාධාරින් සිටින්නේ  6000 ක් පමණ බවද අමාත්‍යවරයා පවසයි.

 

Recommended For You

About the Author: Lanka Time Line

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *