ජපාන සඳ ගවේෂණය යළි ඇරඹයි !

සඳ මතට සුමට ගොඩබැස්මක් සිදු කළ ජපාන ගවේෂණ යානය යළි ක්‍රියාත්මක වී තිබෙනවා. නියමිත අක්ෂයට වඩා අංශක 90ක වැරදි කෝණයකින් ගොඩබැසීම හේතුවෙන් ස්ලිම් නැමති මෙම යානයේ සූර්ය පැනලවලින් විදුලිය නිපදවීම නැවතී තිබුණා. පසුගිය 20 වනදා මෙම යානය ගොඩබැසීම සිදු කළේ චන්ද්‍රයාගේ සමකය ආසන්නයේ ඇති ෂියෝලි නම් ආවාටයේ ඉවුරක් අසබඩ ඇති ප්‍රදේශයක් වෙතටයි. ඒ අනුව සඳ මත සුමට ගොඩබෑමක් කළ පස්වන රට බවට පත්වීමට ජපානයට හැකිවුණා. විදෙස් මාධ්‍ය සඳහන් කළේ මේ වනවිට යානය සමඟ ජපාන විද්‍යාඥයන් සබඳතා ගොඩනගා ගෙන ඇති අතර, චන්ද්‍ර පෘෂ්ඨයේ පාෂණවල සංයුතිය පිළිබඳව විශ්ලේෂණය කිරීමේ මෙහෙයුම් ආරම්භ කර ඇති බවයි.

Recommended For You

About the Author: Lanka Time Line

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *