ක්‍රිකට් දූෂිතයින් ඉවත් කිරීමට පියවර ගන්න

විගණන වාර්තාවෙන් හෙළි වූ කරුණු අනුව ක්‍රිකට් පරිපාලනයෙන් දූෂිතයින් ඉවත් කිරීමට වත්මන් ක්‍රීඩා අමාත්‍යවරයා වහාම කටයුතු කළ යුතු බව හිටපු ක්‍රීඩා අමාත්‍ය රොෂාන් රණසිංහ පවසනවා.ඔහු මේ බව පැවසුවේ දූෂණය නවතමු – මව්බිම ගොඩනගමු යන මැයෙන් හෙට ආරම්භ කිරීමට නියමිත මෙහෙයුම් කාර්යාලය පිළිබඳව දැනුම්වත් කිරීමේ ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාවේදීයී.

Recommended For You

About the Author: Lanka Time Line

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *