මොනාලිසා සිතුවමට ප්‍රහාරයක් !

ප්‍රංශයේ පැරිස් අගනුවර, ලූවර් කෞතුකාගාරයේ ප්‍රදර්ශනයට තබා ඇති මිල කළ නොහැකි මොනාලිසා සිතුවමට සුප් බඳුනකින් දමා ගැසූ දෙදෙනෙක් අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙන බව වාර්තා වෙනවා.මෙම මෝනාලිසා සිතුවම, ප්‍රදර්ශනයට තබා ඇත්තේ වෙඩි නොවදින අධි ආරෙක්ෂක වීදුරු කුටියක් තුළ වන අතර ඒ හේතුවෙන් සිතුවමට කිසිදු හානියක් සිදු වී නොමැති බවයි විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කරන්නේ.ප්‍රහාරය එල්ල කර ඇත්තේ ආහාර සුරක්ෂිතතාව සම්බන්ධයෙන් විරෝධතාවක නියැලුණු දෙදෙනෙක් බවද සඳහන්.

Recommended For You

About the Author: Lanka Time Line

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *