රාජ්‍ය අමාත්‍ය සනත් නිශාන්තගේ දේහය ආරච්චිකට්ටුවට

හදිසි අන්තුරකින් ජීවිතක්ෂයට පත් රාජ්‍ය අමාත්‍ය සනත් නිශාන්තගේ දේහය කොළඹ පෞද්ගලික මල් ශාලාවක සිට ආරච්චිකට්ටුව නිවස පිහිටි ස්ථානයට ඊයේ (26) ‌සවස රැගෙන යන ලදී.

ඒ පුත්තල‌ම ජනතාවට අවසන් ගෞරව දැක්වීම සදහායි

::

Recommended For You

About the Author: Lanka Time Line

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *