උමාඔය ව්‍යාපෘතියෙන් ලබන මාසයේ සිට විදුලිය

උමාඔය ව්‍යාපෘතිය යටතේ මෙගාවොට් 120ක විදුලි ධාරිතාවක් ලබන මස සිට ජාතික විදුලි පද්ධතියට එක් කරන බව වාරිමාර්ග රාජ්‍ය අමාත්‍ය ශෂීන්ද්‍ර රාජපක්ෂ මහතා පවසයි.

රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා පැවසුවේ, වාරිමාර්ග අමාත්‍යාංශය හරහා මහා පරිමාණ බහුකාර්ය සංවර්ධන ව්‍යාපෘති ගණනාවක් දැනටමත් ක්‍රියාත්මක වන බවයි.

එම ව්‍යාපෘති අතරින් බහුතරයක් විදේශීය ණය ආධාර මත ක්‍රියාත්මක කෙරෙන අතර, ඒ යටතේ ආරම්භ කළ උමාඔය ව්‍යාපෘතියෙහි වැඩකටයුතු අවසන් අදිරයට පැමිණ ඇතැයි රාජ්‍ය අමාත්‍ය ශෂීන්ද්‍ර රාජපක්ෂ මහතා සඳහන් කළේ ය.

රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා ඒ බව පැවසුවේ, ඊයේ ජනාධිපති මාධ්‍ය කේන්ද්‍රයේ පැවති ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාවට එක්වෙමින් ය.

උමාඔය ව්‍යාපෘතියට සමගාමීව කුඹුරු හෙක්ටයාර් 4500කට සහ නව කුඹුරු හෙක්ටයාර් 1500කට ජලය සැපයෙනු ඇති.

මහවැලි ජල සුරක්ෂිතතා ආයෝජන වැඩසටහන තුළින් මිණිපේ ඇළ ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීමට එහි අමුණ මීටර් 3.5කින් එසවීමටත්, වයඹ පළාත් මහඇළ කිලෝමීටර් 11ක උමං මාර්ගයක් ද සහිතව කිලෝමීටර් 90 ක දිගින් යුතුව ඉදිකිරීමටත් පියවර ගෙන තිබේ.

Recommended For You

About the Author: Lanka Time Line

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *