තායිලන්ත මැතිවරණය දිනූ පීටාට අගමැති ධුරය ගිලිහෙන ලකුණු

ප්‍රතිසංස්කරණ සඳහා මුල්තැන දෙන බවට පොරොන්දු වෙමින් තායිලන්ත මැතිවරණය ට ඉදිරිපත් වී ඉන් ජයග්‍රහණය කළ පිටා ලිම්ජාරොන්රාත් ට (Pita Limjaronrat) එරට අගමැති වීමේ අවස්ථාව අහිමි වී තිබේ.

ඒ අවශ්‍ය පාර්ලිමේන්තු ඡන්ද ප්‍රමාණය ලබාගැනීමට නොහැකි වීම නිසාය.

ඔහුට සහ ඔහුගේ සහායකයන්ට පහළ මන්ත්‍රී මණ්ඩලයේ බහුතරය ඇති නමුත් ආසන 249කින් යුත් සෙනෙට් සභාව දිනා ගැනීමට නොහැකි වී ඇත.

Recommended For You

About the Author: Lanka Time Line

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *