හබනේරා ගීත, පරිවර්තන සහ ඉතිහාසය

1872 දී ප්රංශයේ පැරිසියේදී ජෝර්ජ් බයිස්ට් විසින් ඔපෙරා කොමියිකෙක් විසින් මෙහෙයවන ලද ඔපෙරා රචනයකින් රඟපෑවේය. ඔහුගේ එකම-ක්රියා ඔපෙරා ජමීලීගේ එකම රංගන ඔපෙරා ජමීලීගේ රංගනය නොතකා එම රඟහලේම රඟපෑවේය. හෙන්රි මෙයිල්හාක් සහ ලුඩොවිච් හැලවි විසින් ලියන ලද ලිබ්රේටෝ සමඟ කර්තෘ පර්සර් මෙරිමි විසින් එකම මාතෘකාව පිළිබඳ නවකතාව මත පදනම්ව, බිසෙට්ගේ පූර්ණ-දිග ඔපෙරා ලෙස හඳුන්වනු ලැබුවේ කාමන් ලෙසිනි.

බිසෙට්ගේ කර්මෙන්ගේ කතාව කියවන්න . 19 වන සියවසේ මැද භාගයේ ස්පාඤ්ඤයේ ස්පාඤ්ඤයේ ඔපෙරා සිදු වේ. Habanera, සමහරවිට Carmen ගේ වඩාත් ප්රසිද්ධ ගුවන් යානය (ටොරාඩෝරෝ ගීතය සමඟ ), වචනයේ අර්ථය “හවානන් නර්තනය” යන්නයි. 19 වන සියවසේ අගභාගයේදී කියුබාවේ අගනුවර වූ හවානාහි මෙම සංගීත විලාසනය ආරම්භ විය. ස්පාඤ්ඤ යටත්විජිත පුරා විහිළු වැනි පුරා පැතිරී ගියේය. බිස්ටේ ඇතුළු යුරෝපීය රචකයන් රඟපෑවේය. ඔහුගේ ඔපෙරා තුළ බුද්ධිමය ශෛලීන්ගේ සංගීත ශෛලීන් ඇතුළත් විය.

Recommended For You

About the Author: Lanka Time Line

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *