ඉන්දියානු රජයේ ව්‍යාපෘතිවල ප්‍රගතිය සමාලෝචනයට

ඉන්දියානු රජයේ ආධාර සහ සහයෝගය මත ක්‍රියාත්මක වන ව්‍යාපෘතිවල ප්‍රගතිය සමාලෝචන කිරීමේ සාකච්ඡාවක් ඊයේ (19) විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්‍ය කංචන විජේසේකර මහතා සහ ඉන්දියානු මහ කොමසාරිස් කාර්යාලයේ නියෝජිතයන් අතර පැවැත්විණි.

ඩොලර් මිලියන 100ක ණය ආධාර මත ක්‍රියාත්මක කිරීමට යෝජිත වහලය මත සවිකරන සූර්යබල උත්පාදන ව්‍යාපෘතිය, මෙගා වොට් 130ක සාම්පුර් සූර්ය බලශක්ති ව්‍යාපෘතිය, ඉන්දු-ලංකා විදුලිබල පද්ධති ජාලගතකිරීම සම්බන්ධකිරීමේ ව්‍යාපෘති සහ ස්වභාවික ද්‍රව වායු සැපයුම ශා ව්‍යාපෘතියේ යටිතල පහසුකම් සැලසීමේ කටයුතු පිළිබඳව ඇති අවබෝධතා ගිවිසුම පිළිබඳව මෙහිදී සාකච්ඡා විය.

මේ අවස්ථාවට විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්‍යාංශයේ නිලධාරීන්, ඉන්දියානු මහකොමසාරිස් කාර්යාලයේ නිලධාරීන්, විදේශ සම්පත් දෙපාර්තමේන්තුව, විදුලිබල මණ්ඩලය සහ සුනිත්‍ය බලශක්ති අධිකාරියේ නිලධාරීන්ද සහභාගි විය.

Recommended For You

About the Author: Lanka Time Line

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *