”රතනන් සැකන් ගිවිසුම ගැනන්”

සිංගප්පූරු ගිවිසුම කැබිනට් මණ්ඩලයේ සම්මත වූ බවට සිදු කරන ප්‍රකාශ පිළිබඳ සැකයක් පවතින බව  පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී පූජ්‍ය අතුරලියේ රතන හිමි පවසයි.

රට සුරකින ජන පවුර සංවිධානය කැඳවා තිබූ මාධ්‍ය හමුවකට එක්වෙමින් පූජ්‍ය අතුරලියේ රතන හිමි මේ බව ප්‍රකාශ කළේය.සිංගප්පූරු ගිවිසුම අත්සන් කළ ස්වභාවයෙන් යහපාලන ආණ්ඩුවේ ප්‍රජාතන්ත්‍ර විරෝධි බව පෙන්වා ඇතැයිද ඒ හිමියෝ වැඩිදුරටත් පැවසූහ.

මේ පුවත ඔබේ මිතුරන් අතරේ බෙදාගන්න

Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *