මරණ දඬුවම කිසි ලෙසකත් පිළිගත නොහැක – ශුද්ධෝත්තම ෆැන්සිස් පාප් වහන්සේ

පුද්ගලයාගේ අභිමානය උදෙසා බලපෑමක් වන බැවින්, මරණ දඬුවම කිසි ලෙසකත් පිළිගත නොහැකි බව අති උතුම් ශුද්ධෝත්තම ෆැන්සිස් පාප් වහන්සේ පවසා තිබේ.

නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් වතිකානුව සඳහන් කළේ, ලොව පුරා මරණ දඬුවම ක්‍රියාත්මක කිරීම නතර කිරීමට කතෝලික සභාව විසින් ක්‍රියා කළ යුතු බවයි.

මේ පුවත ඔබේ මිතුරන් අතරේ බෙදාගන්න

Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *