ආණ්ඩුවට විරුද්ධව දැවැන්ත භික්ෂු අරගලයක්….

ආණ්ඩුවට අවශ්‍ය ආකාරයෙන් නීති රීති පනවා සංඝ ශාසනය විනාශ කිරීමට කටයුතු කිරීමට සූදානම් වනවානම් එය ආණ්ඩුවේ ආයුෂ අඩු වීමක් බව, මුරුත්තෙට්ටුවේ ආනන්ද හිමියන් පවසයි.

02 පැවති මාධ්‍ය හමුවකට එක් වෙමින් උන් වහන්සේ මේ බව ප්‍රකාශ කළහ.

භික්ෂූන් වහන්සේලාට අවශ්‍ය අනපනත් නීති රිති බුදුරජානන් වහන්සේ විසින් පනවා ඇති බව මුරුත්තෙට්ටුවේ ආනන්ද හිමියන් පවසයි.

පෙර සඳහන් කළ නීති රිතී සංශෝධනය කරනවා නම් නිකායන්තර මහ නායක ස්වාමීන්වහන්සේලා සමඟ සාකච්ඡා කොට නිසි ආකාරයෙන් සිදු කළ යුතු බවද උන් වහන්සේ ප්‍රකාශ කළහ.

මේවා සිදුකරන්නේ නම් ආණ්ඩුවට විරුද්ධව දැවැන්ත භික්ෂු අරගලයක් කිරීමට සූදානමින් සිටින බවද උන්වහන්සේ වැඩිදුරටත් ප්‍රකාශ කළහ.

 

 

මේ පුවත ඔබේ මිතුරන් අතරේ බෙදාගන්න

Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *