නොරොච්චෝලේ අළු නිසා අවට ජීවත් වන ඡනතාව දැඩි පීඩාවට

නොරොච්චෝලේ තාප බලාගාරයේ භාවිත කරන ගල් අඟුරුවල කුඩු හා භාවිතා කර ඉවත් කරන අළු නිසා තමන් දැඩි පීඩාවට පත්වන බව ඒ අවට ජීවත් වන ඡනතාව සඳහන් කරති.

තාප බලාගාරය ප්‍රයෝජනයට ගන්නා ගල් අඟුරුවල කුඩු, ප්‍රයෝජනයට ගෙන ඉවත කරනු ලබන ගල් අඟුරු කුඩු හා අළු මහ මුහුදු ආසන්නයේ අක්‌කර ගණනාවක ගොඩ ගසා ඇති අතර ඒවා මේ වාරකන් කාලයට මුහුදු සුළං සැරට ගොඩබිම දිශාවට ගසාගෙන යැමෙන් මේ තත්වය උදාවී ඇති බව ප්‍රදේශවාසීහු කියති.

මේ පිළිබදව විදුලි බල මණ්‌ඩලයේ බලධාරීන් කිසිදු සැලකිල්ලක්‌ නොදක්‌වන නිසා මේ තත්වයෙන් තම ජන ජීවිතයට දැඩි ලෙස බලපා ඇති බව ජනතාව කියති.

මේ පුවත ඔබේ මිතුරන් අතරේ බෙදාගන්න

Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *